Cam kết phát triển bền vững

Hiến Chương cam kết phát triển bền vững được Hội đồng Quản trị Tập đoàn thông qua vào tháng 4/2015 với những ưu tiên hành động sau:

  • Hỗ trợ khách hàng hướng đến tương lai một cách điềm tĩnh hơn và thúc đẩy khả năng phục hồi của cộng đồng.
  • Quan tâm đến những thay đổi trong xã hội và nhân khẩu học, nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi.
  • Xây dựng môi trường làm việc đầy hứng khởi, ưu tiên yếu tố con người.
  • Góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu và giải quyết các tác động của nó.
  • Khuyến khích đầu tư có đạo đức và ủng hộ mô hình kinh doanh có trách nhiệm.
  • Thúc đẩy tính minh bạch và nâng cao tinh thần trách nhiệm.

Hàng năm, Tập đoàn luôn theo dõi tiến độ thực hiện các tiêu chí này, cập nhật mục tiêu và kết quả đạt được với Cổ đông toàn cầu.