Giúp thành viên và gia đình vượt qua khó khăn tài chính khi gặp rủi ro này

Trường hợp chẳng may Thành viên được bảo hiểm tử vong hoặc thương tật do tai nạn, Bảo hiểm tử vong và thương tật do tai nạn gia hạn hàng năm sẽ chi trả thêm với mức tối đa lên đến gấp 02 lần số tiền bảo hiểm của Bảo hiểm bổ trợ này, giúp họ và gia đình vượt qua gánh nặng tài chính trong giai đoạn khó khăn.

TẢI VỀ TÀI LIỆU GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Trò chuyện với Generali để hiểu thêm về sản phẩm: Hotline: 1900 96 96 75