Giúp nhân viên hăng say làm việc và gắn bó lâu dài với công ty

Khi chi phí điều trị nội trú và ngoại trú ngày càng tăng, Bảo hiểm sức khỏe gia hạn hàng năm là giải pháp tối ưu để chi trả cho các khoản phí này. Sản phẩm cung cấp quyền lợi hoàn trả viện phí cho Thành viên được bảo hiểm tùy theo giới hạn quyền lợi.

TẢI VỀ TÀI LIỆU GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Trò chuyện với Generali để hiểu thêm về sản phẩm: Hotline: 1900 96 96 75