Hỗ trợ tài chính bù đắp cho phần thu nhập bị mất khi nhân viên phải nghỉ phép do ốm đau hoặc tai nạn

Nghỉ phép do ốm đau hoặc tai nạn là điều không ai mong muốn vì nó không chỉ ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động của doanh nghiệp, mà còn làm cho người lao động mất thu nhập đột ngột.

Sản phẩm Bảo hiểm bổ trợ nhóm hỗ trợ thu nhập cung cấp khoản hỗ trợ tài chính bù đắp cho phần thu nhập bị mất khi người lao động phải nghỉ phép do ốm đau hoặc tai nạn, giúp họ an tâm điều trị và nhanh chóng trở lại làm việc.

 

TẢI VỀ TÀI LIỆU GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Trò chuyện với Generali để hiểu thêm về sản phẩm: Hotline: 1900 96 96 75