BẢO HIỂM BỔ TRỢ NHÓM


BẢO HIỂM TỬ VONG VÀ THƯƠNG TẬT DO TAI NẠN GIA HẠN HÀNG NĂM
Giúp thành viên và gia đình vượt qua khó khăn tài chính khi gặp rủi ro này
Xem chi tiết
BẢO HIỂM SỨC KHỎE NHÓM
Giúp nhân viên hăng say làm việc và gắn bó lâu dài với công ty
Xem chi tiết
BẢO HIỂM NHÓM HỖ TRỢ VIỆN PHÍ
Hỗ trợ tài chính cho các khoản phí trong quá trình nằm viện điều trị hoặc phẫu thuật
Xem chi tiết
BẢO HIỂM NHÓM HỖ TRỢ THU NHẬP
Hỗ trợ tài chính bù đắp cho phần thu nhập bị mất khi nhân viên phải nghỉ phép do ốm đau hoặc tai nạn
Xem chi tiết