Chương trình "Sinh Con, Sinh Cha" có mục tiêu là chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng nuôi dạy con để cha mẹ giúp bé lớn khôn và phát triển tiềm năng.

CafeF: 6 năm đầu là giai đoạn quan trọng nhất cuộc đời, cha mẹ cần có kỹ năng nuôi dạy đúng đắn để trẻ trưởng thành

Đọc bài viết trên CafeF Hướng tới những gia đình có con từ 0-6 tuổi, chương trình “Sinh Con, Sinh Cha” có mục tiêu là chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng nuôi dạy con để cha mẹ giúp bé lớn khôn và phát triển tiềm năng trong vòng tay yêu thương của gia…