bảo hiểm bệnh ung thư vita - lá chắn vàng câu hỏi thường gặp FAQ

Generali Việt Nam khai trương Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa tại Thành phố Nam Định

Ngày 29/11/2016, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam đã chính thức khai trương Văn phòng Tổng đại lý (VPTĐL) GenCasa thứ 10 tại số 97 Giải Phóng, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định. Nam Định là vùng đất có truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời. Ngày…