GENERALI CÔNG BỐ ĐẠT KỶ LỤC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019

Generali Việt Nam khai trương Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa tại Thành phố Bà Rịa

Ngày 22/11/2016, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam chính thức khai trương Văn phòng Tổng Đại lý (VPTĐL) tại 115 Hùng Vương, Phường Phước Hưng, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đây là VPTĐL theo mô hình GenCasa đầu tiên tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và là GenCasa thứ 8…