GENERALI CÔNG BỐ ĐẠT KỶ LỤC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019

Kết quả kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn Generali tính đến ngày 31/12/2014

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn Generali tính đến 31/12/2014 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 đã đánh dấu việc hoàn tất sớm kế hoạch cải tổ toàn diện của Tập đoàn Generali Toàn bộ mục tiêu đề ra đã được hoàn thành trước thời hạn một năm…