Doanhnhanonline.com.vn – Tin tức về CEO mới của Generali Việt Nam

DoanhNhanOnline.com.vn –Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam chính thức thông báo bổ nhiệm ông Chung Bá Phương đảm nhận vị trí Tổng giám đốc. Được sự phê duyệt của Bộ tài chính, ngày 20.05.2014, Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam chính thức bổ nhiệm ông Chung Bá Phương đảm nhận vị…