Generali Việt Nam khai trương sản phẩm mới “Bảo gia Niên phát”

Sản phẩm mới của Generali Việt Nam giới thiệu cách nhìn mới về bảo hiểm nhân thọ Trong tháng 9/2013, Generali Việt Nam đã giới thiệu sản phẩm mới “Bảo gia Niên phát”, sản phẩm đầu tiên và duy nhất cung cấp quyền lợi tiền mặt đảm bảo định kỳ hàng năm chi trả ngay…