Generali Việt Nam được bình chọn “Top 100 – sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em”

Generali Việt Nam vinh dự được bình chọn “Top 100 – sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em” Generali Việt Nam được trao tặng danh hiệu “Top 100 – sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em 2013” trong Lễ trao giải được tổ chức tại Nhà…