bảo hiểm bệnh ung thư vita - lá chắn vàng câu hỏi thường gặp FAQ

Assicurazioni Generali S.p.A: ông Mario Greco được bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn Generali

Trong cuộc họp ngày hôm nay do ông Gabriele Galateri di Genola chủ trì, Hội đồng Quản trị Assicurazioni Generali đã đồng ý lựa chọn và bổ nhiệm ông Mario Greco vào vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn. Ông Mario Greco năm nay 53 tuổi. Ông đã từng làm việc trong ngành bảo hiểm…