Generali Việt Nam khai trương Trung tâm Dịch vụ Khách hàng và Văn phòng Tư vấn Bảo hiểm

Vào ngày 11 tháng 4 năm 2012, Generali Việt Nam đã khai trương Trung tâm Dịch vụ Khách hàng và Văn phòng Tư vấn Bảo hiểm tại số 45ABCD, Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1. Ngay sau buổi lễ khai trương, Trung tâm Dịch vụ Khách hàng đã nhận nhiều hồ sơ yêu…