GENERALI CÔNG BỐ ĐẠT KỶ LỤC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019

Assicurazioni Generali S.p.A: S&P khẳng định thứ hạng ‘AA-‘ và triển vọng phát triển ổn định

Generali: S&P khẳng định thứ hạng ‘AA-‘ và triển vọng phát triển ổn định Trieste – Đơn vị xếp hạng tài chính Standard & Poor’s vừa công bố việc tụt hạng tín nhiệm của Ý không ảnh hưởng đến thứ hạng và triển vọng phát triển của Assicurazioni Generali. Chính vì thế, Đơn vị này…