bảo hiểm bệnh ung thư vita - lá chắn vàng câu hỏi thường gặp FAQ

Assicurazioni Generali S.p.A: Kết quả hoạt động tính đến 30/06/2011

Assicurazioni Generali S.p.A.: Kết quả hoạt động tính đến 30/06/2011 Trong cuộc họp ngày hôm nay do ông Gabriele Galateri di Genola chủ trì, Hội đồng Quản trị Assicurazioni Generali đã phê duyệt kết quả hoạt động hợp nhất tính đến ngày 30/06/2011. Trong nửa đầu năm 2011 bất kể áp lực ngày càng gia…