bảo hiểm bệnh ung thư vita - lá chắn vàng câu hỏi thường gặp FAQ

Assicurazioni Generali S.p.A: Fitch xác nhận thứ hạng AA- và triển vọng phát triển “ổn định” của Generali

Fitch xác nhận thứ hạng AA- và triển vọng phát triển “ổn định” của Generali Trieste – Fitch khẳng định thứ hạng AA- và triển vọng phát triển “ổn định” cho Assicurazioni Generali và các công ty trực thuộc chủ yếu của Tập đoàn. *** FITCH KHẲNG ĐỊNH THỨ HẠNG ‘AA-‘; TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN…