GENERALI CÔNG BỐ ĐẠT KỶ LỤC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019

Assicurazioni Generali S.p.A: Generali tăng cường hoạt động bảo vệ môi trường

Generali tăng cường hoạt động bảo vệ môi trường Năng lượng tái tạo chiếm 50% điện năng tiêu thụ của Tập đoàn Khởi động Dự án Hội thảo Xây dựng Môi trường xanh: Hướng dẫn bảo vệ môi trường được soạn thảo cho Bộ phận bất động sản Trieste – Năm 2010, Generali tăng cường…