Assicurazioni Generali S.p.A: Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt cổ tức € 0.45/cổ phần (+28.6%)

Cổ tức 2010 chi trả từ 26/05/2011 Ngày 16/03/2011, Hội đồng Quản trị đã quyết định phân phối cổ tức tiền mặt mổi cổ phần là EUR 0,45. Đại hội đồng Cổ đông đã phê duyệt nghị quyết này trong phiên họp ngày 30/04/2011. Cổ phần Generali đã được giao dịch không tính cổ tức…

GENERALI CÔNG BỐ ĐẠT KỶ LỤC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019

Assicurazioni Generali S.p.A: Generali tăng cường hoạt động bảo vệ môi trường

Generali tăng cường hoạt động bảo vệ môi trường Năng lượng tái tạo chiếm 50% điện năng tiêu thụ của Tập đoàn Khởi động Dự án Hội thảo Xây dựng Môi trường xanh: Hướng dẫn bảo vệ môi trường được soạn thảo cho Bộ phận bất động sản Trieste – Năm 2010, Generali tăng cường…