Chuyến thăm và làm việc của Ông Mauro Dugulin tại Việt Nam

Chuyến thăm và làm việc của Ông Mauro Dugulin – Tổng giám đốc Generali Employee Benefits (GEB) tại Việt Nam vào ngày 23 – 24/11/2011 đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của Generali Việt Nam, khẳng định vai trò của Generali Việt Nam như một bộ phận trong mạng…

bảo hiểm bệnh ung thư vita - lá chắn vàng câu hỏi thường gặp FAQ

Assicurazioni Generali S.p.A: Generali đạt kết quả khả quan trong bối cảnh khủng hoảng thị trường ngày càng gia tăng

Generali đạt kết quả khả quan trong bối cảnh khủng hoảng thị trường ngày càng gia tăng. Lợi nhuận ròng đạt mức 825 triệu EUR (so với 1.3 tỷ EUR trong 9 tháng đầu năm 2010) sau khi đã khấu trừ tổng thiệt hại ròng là 824 triệu EUR trong đó 329 triệu EUR liên…

bảo hiểm bệnh ung thư vita - lá chắn vàng câu hỏi thường gặp FAQ

Assicurazioni Generali S.p.A: S&P khẳng định thứ hạng ‘AA-‘ và triển vọng phát triển ổn định

Generali: S&P khẳng định thứ hạng ‘AA-‘ và triển vọng phát triển ổn định Trieste – Đơn vị xếp hạng tài chính Standard & Poor’s vừa công bố việc tụt hạng tín nhiệm của Ý không ảnh hưởng đến thứ hạng và triển vọng phát triển của Assicurazioni Generali. Chính vì thế, Đơn vị này…

bảo hiểm bệnh ung thư vita - lá chắn vàng câu hỏi thường gặp FAQ

Assicurazioni Generali S.p.A: Kết quả hoạt động tính đến 30/06/2011

Assicurazioni Generali S.p.A.: Kết quả hoạt động tính đến 30/06/2011 Trong cuộc họp ngày hôm nay do ông Gabriele Galateri di Genola chủ trì, Hội đồng Quản trị Assicurazioni Generali đã phê duyệt kết quả hoạt động hợp nhất tính đến ngày 30/06/2011. Trong nửa đầu năm 2011 bất kể áp lực ngày càng gia…